Jurist Nicolas

Medewerker-jurist Nicolas verleent u juridische dienstverlening :

Concreet gaat het om volgende juridische vraagstukken :

Alle vragen omtrent privacy-recht en in het bijzonder GDPR

opstellen en nazicht van huur- en handelscontracten, leningovereenkomsten, dienstverleningsovereenkomsten, leasingovereenkomsten, erfpacht-, opstal- en samenwerkingsovereenkomsten, familiecharters,

aandeelhoudersovereenkomsten, overeenkomsten tot overdracht van aandelen

vereffeningen en herstructureringen van vennootschappen

Begeleiding overnamedossiers

advies inzake statuten en statutenwijzigingen

Begeleiding bij notariële akten

Opstellen van diverse verslagen en wettelijk verplichte publicaties

begeleiding inzake erfopvolging en successieplanning