Diensten

Als boekhoudkundig en fiscaal kantoor willen we meer zijn dan louter een dienstverlenende onderneming.

Fiscaliteit is een complexe materie waarbij de spelregels permanent wijzigen.  Maar gelukkig blijft uw belastingconsulent dankzij permanente vorming en zeer gespecialiseerde vorming, door het bos van de fiscaliteit de bomen zien.

Enkele voorbeelden die wij voor u kunnen betekenen :

  • Wij geven u optimaal advies in een federale, regionale en internationale context
  • Wij assisteren u bij boekhoudkundige en fiscale controles, verdedigen uw boekhoudkundige en fiscale rechten bij de administratie en verlenen bijstand op gerechtelijk niveau
  • Wij helpen u bij het nakomen van uw wettelijke boekhoudkundige en fiscale verplichtingen
  • Wij zijn de geknipte raadgever voor uw privé- en bedrijfsvermogen

Conclusie

Wenst u gespecialiseerde boekhoudkundige en fiscale vermogensadvies of wilt u kennis krijgen van de boekhoudkundige en fiscale opportuniteiten voor uw zaak ?  Wij wijzen u met vaste hand de weg in het doolhof van de fiscaliteit.

Onze raad is goud waard !

Als uw externe adviseur, begeleiden wij u deskundig en geheel onafhankelijk op alle belangrijke bedrijfsmomenten.

Een greep uit onze de mogelijke professionele inbreng voor uw zaak:

Organiseren en opvolgen van uw administratieve en boekhoudkundige diensten;

Het bepalen van tussentijdse resultaten en het periodiek bijwerken van boordtabellen, grafieken, …;

Opstellen van financiële plannen en hun implicatie op strategische plannen;

Externe audits om u een volledig beeld te geven van uw financiële situatie en uw jaarrekening;

Begeleiden van uw boekhoudkundige en fiscale aangifte, zowel professioneel als privé;

U assisteren bij boekhoudkundige en fiscale controles, u vertegenwoordigen en uw belangen verdedigen bij de boekhoudkundige en fiscale administratie en op gerechtelijk niveau;

Waarderen van uw zaak;

Enz…

Niet alle ondernemers en vermogenden denken tijdig aan de voorbereiding van hun erfenis.
Toch is het nuttig om niet te laat stil te staan bij uw nalatenschap en concreet advies te ondernemen.

Waarom niet nu reeds denken aan uw nalatenschap?

Door tijdig via tussentijdse vermogensoverdrachten uw erfopvolging te begunstigen kunnen uw erfopvolgers besparen op successierechten en kan u ook de nodige invloed uitoefenen op wat er met uw vermogen gebeurt.

Doorgaans komen erfenissen te laat voor de begunstigden, in heel veel gevallen zijn zij zelf vijftigers en is hun professionele loopbaan reeds uitgetekend.

Door middel van tijdige en duidelijke afspraken bij leven over wie wat gaat krijgen, zorgt u ervoor dat de familievrede bewaart blijft.

Ons kantoor kan u bijstaan in de eerste adviesverlening van uw successieplanning in samenspraak met uw notaris, bankier of advocaat.

U wenst een beperkte sociale audit te laten uitvoeren? Deze heeft tot doel het vaststellen in welke mate de Belgische sociale wetgeving op een correcte manier wordt toegepast.

Wij verlenen u graag bijstand en advies op maat met betrekking tot arbeids- en sociaal zekerheidsrecht en personeelsfiscaliteit. We bieden u een breed gamma waaronder het uitvoeren van audits, advies bij sociale zaken in de onderneming, advies rond arbeidsorganisatie, advies rond juridische aspecten van het loonbeleid, opmaak van uw arbeidsreglement,… Hiervoor gaan we praktisch en pragmatisch te werk.

Een sociale audit houdt in dat er een doorlichting gebeurt van uw onderneming waarbij er wordt nagegaan of de sociale wetgeving correct wordt nageleefd, onder andere de sociale documenten, uw arbeidsreglement en/of eventuele andere documenten en reglementen en contracten worden doorgelicht en nagekeken.

Concreet vragen wij in eerste instantie enkele documenten op die wij nodig hebben voor het onderzoek, hiervoor ontvangt u van ons een precieze lijst op voorhand. Het arbeidsreglement en de arbeidsovereenkomsten zijn een eerste vertrekpunt. Aan de hand van de documenten die beschikbaar zijn krijgen we reeds een eerste beeld van de onderneming en de wijze waarop zij omgaat met de toepassing van Belgisch arbeids- en sociaal recht.

Afhankelijk van welke overeenkomst gesloten wordt, kan iemand ter plaatse komen om documenten verder te analyseren of een onderhoud te nemen, hiervoor moet u rekening houden dat dit ongeveer 4 uur in beslag kan nemen waarvan u zelf toch minstens 1,5 uur ter beschikking moet staan.

Tijdens en na het onderzoek worden problemen en tekortkomingen gesignaleerd, voorstellen tot verbetering en kleine ‘herstellingen’ binnen een wettelijk kader worden ook tijdens en na het onderzoek voorgesteld.

Eventuele verdere stappen kunnen het verder adviseren en begeleiden zijn bij de aanpak van eventuele vastgestelde problemen.

Indien u vragen heeft of een prijsvoorstel wenst te ontvangen kan u contact opnemen met ons kantoor.

Als u een onderneming wilt kopen of verkopen, is een gezonde balans- en cashpositie noodzakelijk. Wij brengen uw financiële troeven en pijnpunten in kaart en gaan na welke transacties u best uitvoert om uw bedrijf als een sterkere speler in de markt te zetten.

Fusies & overnames

Familiale opvolging

Leveraged buy-outs & buy-ins

Financiering van transacties (private equity, venture capital,…)

Enz…

Conclusie

Uw accountant-belastingconsulent is een betrouwbare coach en een ervaren adviseur.
Dus waarom de krachten niet bundelen?