Erkenning

Accountant en belastingconsulent is een beschermde titel in België.  Men mag de titel enkel gebruiken na inschrijving op het tableau van leden van het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten (IAB).   Op de website van het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten staat uitgebreid omschreven welke activiteiten aan een belastingconsulent worden toegeschreven :

  • Boekhoudkundige en fiscale expertise op het gebied van verschillende soorten belasting
  • Boekhoudkundige en fiscale analyse en afsluiting van jaarrekeningen
  • Opmaken en doorgeven van belastingaangiften, op het gebied van verschillende soorten belastingvormen
  • Voorbereiden, begeleiden en vertegenwoordigen van belastingplichtigen tijdens belastingcontroles
  • Analyse en beheersing van boekhoudkundige en fiscale risico’s

Bijhorende wetgeving voor accountants en belastingconsulenten:

  • KB van 2 maart 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut der Accountants
  • Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten
  • KB van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten

Zie bijhorende artikelen:

  • 5 van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen
  • 38, 3° van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen